Szkoła Podstawowa im. Marii Koszutskiej w Kadzidłowej

Kadra nauczycielska i pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni w roku szkolnym 2017/2018


Imię i nazwisko


Nauczany przedmiot Wychowawstwo


mgr Danuta Niewiadomska


dyrektor szkoły, biblioteka -


mgr Agata Dębowska


wychowanie przedszkolne 3-4 latki


mgr Katarzyna Dudek


wychowanie przedszkolne 5-6 latki


mgr Donata Wesołkowska


edukacja wczesnoszkolna, przyroda I


mgr Marlena Stasiak


edukacja wczesnoszkolna, wychowanie do życia II


mgr Edyta Pawłowska


edukacja wczesnoszkolna, język polski, plastyka III


mgr Ilona Kukuła


zajęcia komputerowe, informatyka, wychowanie fizyczne
IV


inż. Jan Janicki


matematyka, przyroda V


mgr Lilla Bodel


religia, wychowanie fizyczne VI


mgr Monika Malanowicz


język polski, historia, logopedia VII


mgr Małgorzata Zagozda


język angielski -


mgr Lidia Wasiak


muzyka, logopedia -

mgr Ewa Szczech


technika, zajęcia techniczne


-


mgr Katarzyna Strzelecka


język rosyjski -


mgr Dariusz Wybrański


fizyka -


mgr Iwona Morawska


biologia -


mgr Anna Wilda - Lasota


chemia, geografia -


kapłan Mateusz M. Felicjan Szymkiewicz


religia -Pracownicy niepedagogiczni:
Imię i nazwisko


Stanowisko


mgr Justyna Piotrowska


pracownik administracyjny


p. Mirosława Lewandowska


woźna


p. Bożena Wójkowska


sprzątaczka


p. Paweł Szymajda


palacz, konserwator