Szkoła Podstawowa im. Marii Koszutskiej w Kadzidłowej

Miejsca Pamięci Narodowej

Miejsca Pamięci Narodowej w Gminie Grabów, nad którymi patronat sprawuje nasza szkoła.

 

 

 Nowa Wieś (sołectwo Piotrkówek) - mogiła egzekucji 5 osób z II wojny
światowej. Była to mogiła piaszczysta z tablicą przymocowaną do
krzyża. Z uwagi na przeprowadzony wyręb lasu i nasadzeniem
młodych drzew, mogiła ta mogłaby być zdewastowana (zaorana
i zasadzone sosny).
W porozumieniu z Nadleśnictwem Gaj, Panem
Krupińskim, który dbał o to miejsce, wydzielony został plac,
który dotychczas utwardzono i przymocowano na postumencie
granitowy obelisk. Z zachowanej tablicy blaszanej
przekopiowano całość napisu na granitowy obelisk: Miejsce
Uświęcone Męczeńską Krwią Polaków rozstrzelanych przez
hitlerowskiego okupanta w dniu 30.04.1940r.

 

1.Tomasz Baranowski, lat 42
2.Józef Niewiadomski, lat 30
3.Władysław Szymczak, lat 28
4.Stanisław Pyszka, lat 20
5.Marian Zduńczyk, lat 18Pieczew (cmentarz parafialny)


Grób nieznanego żołnierza z II wojny światowej.


 

Smardzew (las)


Grób nieznanego żołnierza z I wojny światowej (doczesne szczątki żołnierza polskiego, biorącego udział w walkach w czasie I wojny światowej i żołnierza rosyjskiego na podstawie przeprowadzonych wywiadów i opowiadań miejscowej ludności). 

 

Artykuły