Szkoła Podstawowa im. Marii Koszutskiej w Kadzidłowej

Ważniejsze wydarzenia z życia szkoły rok szkolny 2011/2012