Szkoła Podstawowa im. Marii Koszutskiej w Kadzidłowej

Projekt 2

"Program zapewnienia dostepu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Grabów " Nr: POKL.09.01.01-10-082/14.


Projekt realizowany jest w roku szkolnym 2014/2015