Szkoła Podstawowa im. Marii Koszutskiej w Kadzidłowej

Historia szkoły

Historia szkoły w Kadzidłowej


Pierwsza udokumentowana informacja o szkole w Kadzidłowej zamieszczona została w spisie Szkoły Rzeczypospolitej Polskiej w roku 1930/31. Była to szkoła jednoklasowa, z polskim językiem nauczania, do której uczęszczało 35 uczniów. Zajęcia, odbywały się w wynajętej na wsi izbie, prowadził je jeden nauczyciel. W kancelarii szkolnej nie zachowały się żadne dokumenty dotyczące funkcjonowania szkoły.
Po II wojnie światowej szkoła wznowiła działalność już w roku 1945/46. Realizowała program czterech klas. Jedyną nauczycielką, a zarazem kierowniczką, była siostra mariawicka Jadwiga Mickiewicz. Obwód szkolny obejmował okoliczne wsie. W roku szkolnym zatrudniono drugą nauczycielkę. W 1950 kierowniczką szkoły zostaje Helena Miłkowska, w roku następnym Alina Tomczak, a od roku 1952 Regina Jóźwiak. Realizowano już wówczas program 7 klas.
W roku 1959 kierownikiem szkoły został Kazimierz Szczepaniak. Warunki lokalowe szkoły nie były najlepsze. Szkoła nie posiadała własnego budynku. Klasy mieściły się w wynajętych we wsi budynkach oddalonych od siebie o kilkaset metrów. W budynku parafii mariawickiej znajdowały się dwie izby lekcyjne oraz kancelaria. W budynku państwa Drynkowskich uczyła się jedna z klas. W remizie strażackiej znajdowała się kolejna klasa. Jedno pomieszczenie wykorzystywano w dzisiejszej bibliotece. W szkole pracowało wówczas 4 nauczycieli oraz woźna szkolna. W roku 1966 po raz pierwszy uczniowie podjęli naukę w klasie VIII, w związku z tym wynajęto jedno pomieszczenie z przeznaczeniem na salę lekcyjną u pani Zawadzkiej. W 1970 roku po likwidacji szkoły w Osinach obwód szkoły został powiększony.
W dniu 1 września 1971 w Kadzidłowej odbyła się powiatowa inauguracja roku szkolnego połączona z oddaniem do użytku nowego budynku. Posiadała 6 izb lekcyjnych, dwie pracownie, sanitariaty, łaźnię oraz kuchnię i świetlicę. Szkoła otrzymała imię Marii Koszutskiej. W roku szkolnym 1973/74 powołano Zbiorczą Szkołą Gminną w Grabowie. Lata siedemdziesiąte to bardzo dobry okres działalności organizacji młodzieżowych m. in. Samorządu Uczniowskiego, Szkolnego Koła Krajoznawczo–Turystycznego, Spółdzielni Uczniowskiej, Drużyny Harcerskiej i Zuchowej, Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. W roku szkolnym 1977/78 dyrektorem szkoły była Adamina Szczepaniak. W 1978 roku zaczęły uczęszczać dzieci ze starszych klas z miejscowości Besiekiery, Ostrówek i Srebrna. Szkoła w roku 1979 była organizatorem Wojewódzkiego Sejmiku Krajoznawczego. Od 1984 roku szkoła podlegała pod Inspektorat Oświaty i Wychowania w Grabowie, a Zespół Ekonomiczno-Administracyjny zajmował się obsługą kadr i księgowości.
W roku 1985 dyrektorem została Maria Maciejewska. W latach 1987-2005 dyrektorem szkoły był Antoni Maciejewski. Po likwidacji szkoły w Rycerzewie, w 1992 roku, do Kadzidłowej zaczęły uczęszczać dzieci z Nowej Wsi. Rok 1999 to początek reformy oświatowej. Na jej mocy 8 - klasowa szkoła podstawowa stała się 6 - klasową. W szkole funkcjonowało 6 klas od I do VI oraz klasa VIII. Była także grupa sześciolatków. W roku 2000 odbył się Zjazd Absolwentów Szkoły Podstawowej w Kadzidłowej. W roku szkolnym 2000/2001 obwód szkoły został powiększony o miejscowości m. in. Besiekiery, Janów, Kobyle, Pieczew i Źrebięta. Dzieciom zapewniony został bezpłatny dowóz do szkoły.W tym okresie rozpoczęto remontowanie szkoły. Wymienione zostały okna i drzwi w całym budynku,zmodernizowano hol górny i dolny, pokój nauczycielski oraz sanitariaty. W roku 2002 kanalizacja została podłączona do oczyszczalni biologicznej. W roku 2003 szkoła organizowała Dożynki Powiatowe.
Od roku szkolnego 2005/06 dyrektorem szkoły jest Danuta Niewiadomska.